Înregistrează gratuit compania ta și descoperă toate avantajele. Testează acum!

Termeni & Conditii

1. Acceptarea termenilor si conditiilor

1.1 Bine ati venit in serviciul kros.ro (“Serviciul”). Dispozitiile contractuale mai jos prevazute fac parte din contractul cadru de mebru al Seviciului kros.ro, accesibil prin intermediul site-ului www.kros.ro. In cazul neacceptarii integrale a termenilor si conditiilor din cuprinsul prezentei, Serviciul nu poate fi accesat in mod legal in aceasta calitate. Prin completarea formularului de inregistrare si bifarea casutei “Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile kros.ro”, va prezentati consimtamantul de a fi parte la prezentul contract si de a fi tinut astfel de toate drepturile si obligatiile ce deriva din continutul sau. Prezentul contract cadru de membru al kros.ro nu isi va produce efectele decat in cazul si doar din momentul verificarii de catre echipa kros.ro a  Contului activat in prealabil.

1.2 Kros.ro poate modifica sau completa prezentul contract in orice moment, prin postarea modificarilor sau completarilor in prezenta sectiune. Contractul Cadru de Membru actualizat va fi de aplicare imediata din momentul postarii. Continuarea de catre membrii verificati a Serviciului urmeaza a valora acceptarea modificarilor si completarilor.

1.3 De asemenea, din motive intemeiate si rezonabile, echipa kros.ro va putea suspenda sau inceta contractul cadru de membru in orice moment, fara o notificare prealabila. Totusi, o asemenea notificare prealabila va fi transmisa membrilor afectati, in cazul luarii la cunostinta de catre echipa kros.ro a motivelor intemeiate intr-un termen rezonabil fata de momentul suspendarii/incetarii.

1.4 Serviciul kros.ro este destinat exclusiv persoanelor juridice.

2. Serviciul kros.ro

2.1 Serviciul va fi oferit in mod gratuit pentru o perioada nedeterminata de timp, cu exceptia modificarii caracterului gratuit de catre echipa kros.ro, sau incetarii prezentului contract in concordanta cu clauzele expuse.

2.2 Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a modifica, limita, suspenda sau bloca furnizarea serviciului, integral sau partial, in orice moment, temporar sau permanent, fara o notificare prealabila. De asemenea, kros.ro isi rezerva dreptul de a introduce noi facilitati sau conditii Serviciului sau versiunilor viitoare ale serviciului. Noile facilitati, conditii sau modificari vor fi guvernate de prezentul Contract Cadru de Membru, daca nu este stabilit in mod distinct de catre kros.ro.

2.3 Fiecare membru accepta si intelege faptul ca imposibilitatea integrala sau partiala, temporara sau permanenta de utilizare a Serviciului, din orice motiv (inclusiv motive tehnice de funtionare a serviciului) poate avea efecte asupra propriei activitati. Fiecare membru agreeaza ca echipa kros.ro nu va fi tinuta responsabila fata de membru sau orice alta terta parte, pentru orice imposibilitate de utilizare a serviciului (cauzata de modificare, limitarea, suspendarea sau blocarea furnizarii serviciului), orice intarzieri, inadvertente, erori sau omisiuni, in raport de comunicarile, transmisiunile sau livrarile efectuate intre membri sau orice alte daune (directe sau indirecte) rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Serviciului.

3. Obligatiile membrilor

3.1 La momentul crearii contului, fiecare utilizator va putea selecta calitatea de Furnizor sau Cumparator. De asemenea fiecare membru va putea detine simultan atat calitatea de Furnizor cat si cea de Cumparator, selectia acestora putand fi realizata fie initial, fie in orice moment ulterior.

3.2 Imediat dupa momentul crearii contului de Furnizor, membrul dobandeste calitatea de „Furnizor neverificat”. In aceasta calitate, Furnizorul va avea acces limitat la facilitatile Serviciului, principala sa obligatie fiind aceea de completare a campurilor marcate ca obligatorii din cadrul profilului de membru.

3.3 In termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul completarii campurilor marcate ca obligatorii din cadrul profilului de membru, echipa kros.ro va proceda la verificarea profilului astfel creat, in conformitate cu dispozitiile legale incidente. Avizul favorabil obtinut in urma procedurii de verificare va conduce la dobandirea calitatii de „Furnizor verificat”, calitate in care membrul va avea acces la toate facilitatile serviciului (destinate profilului de Furnizor).

3.4 Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a recurge la orice metoda legala pentru obtinerea informatiilor relevante procedurii de verificare a profilului astfel creat sau de a le solicita furnizorului neverificat, incluzand dar fara a se limita la:

 • obtinerea de informatii publice aferente persoanei juridice inscrise de pe site-ul Ministerului de Finante,
 • obtinerea de furnizari de informatii extinse din partea Oficiului National al Registrului Comertului,
 • obtinerea de informatii cu privire la existenta conturilor bancare indicate,
 • obtinerea oricaror alte informatii relevante persoanei juridice in cauza.

3.4 Imediat dupa momentul crearii contului de Cumparator, membrul dobandeste calitatea de „Cumparator cu profil incomplet”. In aceasta calitate, Cumparatorul va avea acces limitat la facilitatile Serviciului, principala sa obligatie fiind aceea de completare a campurilor marcate ca obligatorii din cadrul profilului de membru. Prin completarea acestora, Cumparatorul va dobandi calitatea de „Cumparator cu profil complet”, calitate in care membrul va avea acces la toate facilitatile serviciului (destinate profilului de Cumparator).

3.5 In cazul optiunii initiale a utilizatorului de creare a unui cont, care sa detina dubla functie de Furnizor-Cumparator, acesta trebuie sa indeplineasca in integralitate obligatiile expuse la subsectiunile 3.2-3.4.

3.6 Fiecare membru este obligat si agreeaza sa furnizeze informatii reale, actualizate si complete despre entitatea cu personalitate juridica asociata contului, astfel cum acestea sunt solicitate de catre echipa kros.ro, atat prin intermediul site-ului cat si prin solicitarile suplimentare directe adresate individual.

3.7 Oricare dintre informatiile aferente campurilor obligatorii din cadrul profilului de Furnizor Verificat vor putea fi modificate in mod direct de catre titularul contului. Modificarile efectuate urmeaza a fi supuse verificarii de catre echipa kros.ro in termen de 5 zile lucratoare de la salvarea acestora. Pana la momentul aprobarii noilor informatii, activitatea contului de Furnizor urmeaza a continua cu informatiile existente la momentul efectuarii modificarilor.

3.8 Fiecare membru recunoaste si accepta dreptul echipei kros.ro de a utiliza toate informatiile furnizate acesteia pentru livrarea corespunzatoare a Serviciului, precum si de a exercita toate drepturile de proprietate intelectuala, publicitate si a bazelor de date, cu aplicarea dispozitiilor legale incidente.

3.9 Fiecare membru accepta ca pentru utilizarea Serviciului si a site-ului kros.ro se vor respecta urmatoarele conditii:

 • nu va furniza informatii frauduloase si nu va crea si trimite oferte care sa contina bunuri/servicii contrafacaute sau furate sau a caror comercializare este interzisa de legislatia in vigoare, si nu va promova activitati ilegale;
 • nu va face parte din nicio asociere constituita cu scopul de fraudare a altor membri sau utilizator sau cu orice alt scop contrar legislatiei in vigoare;
 • nu va incalca drepturile de proprietate intelectuala, comerciale sau de publicitate,  precum si regulile  privind confidentialitatea, prin raportare la activitatea celorlalti membri sau a oricaror alte parti;
 • nu va furniza informatii defaimatoare si nu va intreprinde actiuni de amenintare sau de hartuire la adresa altor membri;
 • nu va furniza informatii si nu va intreprinde activitati cu caracter obscen sau pornografic si nu va comercializa bunuri/servicii cu continut sexual explicit;
 • nu va promova nicio forma de discriminare;
 • nu va copia, reproduce sau exploata, in orice mod, continut proprietar kros.ro;
 • nu va intreprinde nicio alta activitate care sa contravina normelor legale in vigoare si intereselor kros.ro;

3.10 Fiecare membru declara ca inscrierea in cadrul kros.ro a entitatii cu personalitate juridica s-a realizat in baza mandatului legal acordat persoanei insarcinate cu reprezentarea acesteia in relatia cu kros.ro.

3.11 Fiecare membru recunoaste si accepta ca echipa kros.ro nu are atributia si nici obligatia de a monitoriza, controla sau certifica in orice modalitate continutul mesajelor sau a oricarui alt tip de comunicare intre membri. Fiecare membru va fi tinut raspunzator pentru continutul propriilor mesaje transmise utilizand Serviciul, sanctiunile putand fi aplicate atat de kros.ro, cat si de organele juridice competente.

4. Tranzactiile dintre furnizori si cumparatori

4.1 Prin intermediul site-ului, kros.ro pune la dispozitia membrilor o platforma electronica avand drept scop schimbul permanent de informatii si finalizarea de tranzactii de bunuri si servicii intre Furnizori si Cumparatori. Echipa kros.ro nu reprezinta in mod direct Furnizorii sau Cumparatorii in cadrul tranzactiilor astfel efectuate, inauntrul sau in afara site-ului. Echipa kros.ro nu detine controlul si nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru calitatea, siguranta, legalitatea sau valabilitatea produselor sau serviciilor oferite spre vanzare prin intermediul Site-ului, de capacitatea Furnizorilor de a finaliza o vanzare sau de cea a Cumparatorilor de a finaliza o achizitie.

4.2. Membrilor le este astfel adus la cunostinta riscul de a putea interactiona cu entitati care sa actioneze cu intentia de fraudare a intereselor acestora. Echipa kros.ro apeleaza la multiple procedee si tehnici de verificare a informatiilor furnizate de utilizatori, pentru inscrierea pe site a entitatii cu personalitate juridica pe care o reprezinta si obtinerea astfel a statutului de Membru.

4.3 Fiecare Membru intelege si isi asuma pe deplin toare riscurile decurgand din tranzactiile ce urmeaza a fi incheiate prin intermediul Site-ului („Riscurile Tranzactiei”), riscuri ce includ dar nu se limiteaza la:

 • erori asupra calitatii si identitatii produselor si serviciilor tranzactionate,
 • scheme faruduloase,
 • calitate nesatisfacatoare a produselor si serviciilor tranzactionate,
 • intarzieri in livrare sau plata,
 • calculare eronata a costurilor aferente,
 • accidente in procedura de transport a produselor achizitionate,
 • neexecutarea dispozitiilor contractuale.

4.4. Fiecare membru recunoaste si accepta ca echipa kros.ro nu va raspunde pentru nicio dauna, cost sau inconvenient ce ar putea fi provocat ca urmare a sau in stransa legatura cu Riscurile Tranzactiei.

4.5 Fiecare Membru este de acord sa furnizeze in integralitate informatiile sau materialele rezonabil solicitate de catre echipa kros.ro, relevante pentru transparenta si legalitatea tranzactiilor efectuate intre Membri prin intermediul Site-ului. Echipa kros.ro isi pastreaza dreptul de a suspenda sau inceta contul de Membru, in cazul in care acesta din urma nu se conformeaza solicitarilor privind informatiile si materialele necesare.

4.6 In cazul nasterii unui litigiu intre Membrii kros.ro, acestia inteleg si accepta inlaturarea integrala a raspunderii echipei kros.ro cu privire la orice cereri, solicitari, costuri, cheltuieli, daune care sa rezulte din implicarea kros.ro in cadrul tranzactiei astfel efectuate.

5. Limitarea de responsabilitate

5.1. Kros.ro nu poate fi tinut responsabil pentru daune de orice fel pe care Furnizorii, Cumparatorii sau oricare terta parte le pot suferi ca rezultat al utilizarii site-ului si/sau Serviciului sau pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor tranzactionate.

 5.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Furnizorul /Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

 5.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea si acceptarea comenzilor, membrii accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data tranzactionarii bunurilor si serviciilor. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificate oricand de catre echipa Kros.ro, acestea fiind opozabile Utilizatorilor/ Furnizorilor /Cumparatorilor de la data afisarii in Site.

5.5. In limitele permise de legislatia in vigoare, echipa kros.ro nu isi asuma raspunderea si nu prezinta nicio garantie cu privire la validitatea, acuratetea, calitatea, integritatea si actualitatea oricarora dintre informatiile existente pe site-ul kros.ro.

5.6. Fiecare membru accepta si recunoaste faptul ca orice descarcare sau obtinere de materiale prin utilizarea site-ului si a serviciului Kros.ro se realizeaza pe propria raspundere, ehipa kros.ro nefiind raspunzatoare pentru daunele provocate propriului computer al membrilor sau datelor incluse in cuprinsul acestuia.

5.7 Echipa kros.ro nu va fi raspunzatoare pentru intreruperea sau caderea temporara sau permanenta a Serviciului, daca o astfel de intrerupere/cadere total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat, care include dar nu se limiteaza la defectiuni tehnice ale sistemului de internet, de telecomunicatii, de calculatoare sau a oricaror alte echipamente , caderi sau interuperi ale furnizarii cu energie electrica, greve, inundatii, incendii, exprozii, razboaie, actiuni guvernamentale, hotarari ale instantelor nationale sau internationale recunoscute in Romania.

6. Dreptul de proprietate intelectuala si industriala

 6.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Kros.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

 6.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Kros.ro, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Kros.ro asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Kros.ro.

 6.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Kros si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Kros cu referire la acel Continut.

6.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

 6.5. In cazul in care Kros.ro confera Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Kros.ro pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

 6.6. Niciun Continut transmis catre Client sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Kros.ro si/sau al angajatului/prepusului Kros.ro care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

 6.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

7. Chestiuni generale

7.1 Prin  acceptarea sectiunii „Termeni si conditii”, intre membri si kros.ro se incheie singurul contract ce va guverna utilizarea Serviciului intre parti, inlocuind orice acord scris sau verbal incheiat anterior.

7.2 In cazul in care oricare dintre clauzele prevazute in prezenta sectiune va fi lipsita de efecte prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, restul clauzelor urmeaza a-si produce efectele conform acordului dintre parti.

7.3 In cazul in care kros.ro nu sanctioneaza o incalcare a prezentelor dispozitii contractuale, din partea unuia dintre membri, aceasta nu inlatura dreptul subsecvent al kros.ro de a sesiza si actiona impotriva membrului autor al incalcarii.

7.4 Kros.ro va putea cesiona toate drepturile si obligatiile decurcand din prezentul contract catre orice persoana juridica sau entitate, inclusiv afiliata kros.ro. In acelasi timp, membrii nu vor putea cesiona in tot sau in parte drepturile sau obligatiile decurgand din prezentul contract catre orice terta persoana juridica sau entitate.

7.5 Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Kros.ro si membri se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

8. Listarea produselor

8.1. Listarea de produse/servicii pe site-ul kros.ro se va putea realiza exclusiv de catre membrii detinand calitatea de furnizor verificat.

8.2 Furnizorii verificati nu vor putea lista informatii in legatura cu produse/servicii interzise, ilegale sau contrafacute.

8.3 Dupa finalizarea procedurii de introducere initiala de catre furnizorul verificat, produsul /serviciul nu va aparea automat pe site-ul kros.ro, ci va intra in starea de “Asteapta aprobare”.

8.4 Produsul/serviciul astfel introdus va parcurge procedura de analiza si verificare de catre echipa kros.ro in decurs de 48 de ore, in urma careia va putea fi aprobat sau respins la listare.

8.5 In cazul respingerii produsului/serviciului astfel introdus, furnizorul verificat va fi notificat cu privire la motivele ce au stat la baza deciziei de respingere, putand complini eventualele lipsuri sau incalcari ale regulilor de listare a produselor/serviciilor. Ulterior eventualei compliniri, produsul/serviciul va parcurge din nou procedura de analiza si verificare din partea echipei kros.ro.

8.6 Dupa listarea initiala a produselor/serviciilor, acestea vor putea fi editate in orice moment de catre furnizorul verificat. Modificarile vor fi publicate automat pe site-ul kros.ro. Echipa kros.ro va proceda de indata la parcurgerea procedurii de analiza si verificare a modificarilor astfel efectuate, iar in cazul identificarii de eventuale lipsuri sau incalcari ale regulilor de listare a produselor/serviciilor, isi rezerva dreptul de a actiona in una din urmatoarele modalitati:

 • suspendarea listarii produselor /serviciilor pana la momentul complinirii lipsurilor/incalcarilor identificate,
 • readucerea si listarea produsului/servicilui in starea ultimei versiuni aprobate de catre echipa kros.ro.

8.7 Listarea de informatii avand ca obiect recrutare si promovare personala a furnizorului verificat sunt strict interzise.

8.8 Toate informatiile introduse pe site-ul kros.ro trebuie sa fie corecte si legale. Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a solicita anumite documente in scopul verificarii de legalitate a informatiilor astfel furnizate.

8.9 Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a inlatura sau respinge orice informatie care nu corespunde normelor legale incidente.

8.10  Imaginile asociate produselor/serviciilor trebuie sa corespunda informatiilor introduse de catre furnizorul verificat. Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a inlatura sau respinge orice imagine asociata unui anumit produs/serviciu care nu corespunde normelor legale incidente.

8.11 Orice informatie trebuie introdusa pe site-ul kros.ro in limba romana. De asemenea, echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a corecta orice eroare de redactare sau gramaticala survenita.

8.12 Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a respinge listarea produsului/serviciului in cazul introducerii acestuia intr-o categorie de listare necorespunzatoare.

8.13 Se recomanda furnizorilor verificati introducerea cat mai specifica a denumirilor (titlurilor) produselor/serviciilor, pentru a asigura identificarea acestora in cautarile efectuate de catre utilizatorii site-ului kros.ro.

8.14 Furnizorii verificati nu vor putea lista acelasi produs/serviciu de mai multe ori. Echipa kros.ro isi rezerva dreptul de a inlatura duplicatele produselor/serviciilor deja listate.